KDO JSME

Naší hlavní přidanou hodnotou je znalost trhu s financováním bydlení a všech souvisejících subjektů,
a to především v těchto oblastech:

DISTRIBUCE

PRODUKTŮ

PROCESŮ

CENOTVORBY

ODBORNÝCH ANALÝZ A PROJEKTŮ

Společnost NEWVALUES založil v roce 2005 Libor Vojta Ostatek. Hned poté, co skončila jeho bankovní kariéra,
jejíž část strávil v zahraničí, kde již od roku 1995 sbíral zkušenosti v oblasti financování bydlení a hypoték.
Během této doby se seznámil s různými přístupy, postupy i procesy, jak řešit financování bydlení.

NEWVALUES s.r.o., Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4